top of page
  • Maria Targońska

Jak wyglądała relokacja linii laboratoryjnej dla WPT?


Studium przypadku: Relokacja linii laboratoryjnej we Wrocławskim Parku Technologicznym


Wprowadzenie:

Mieliśmy przyjemność współpracować z Wrocławskim Parkiem Technologicznym w zakresie relokacji linii laboratoryjnej pomiędzy budynkami zlokalizowanymi w parku. Cała operacja była skomplikowanym przedsięwzięciem, wymagającym precyzyjnego planowania i wykonania. W tym artykule przedstawimy, jak udało nam się pomyślnie przeprowadzić ten projekt.


Wykonanie:


Etap 1: Przygotowanie i rozłączenie urządzeń

Pierwszym krokiem było odłączenie urządzeń od mediów i oznaczenie wszystkich połączeń. Dzięki temu możliwe było efektywne podłączenie linii laboratoryjnej w przypadku jej ponownego uruchomienia. Każde urządzenie zostało dokładnie sprawdzone i przygotowane do transportu.


Etap 2: Demontaż i oznaczenie

Pierwszym problemem, z którym się zetknęliśmy, były drzwi o rozmiarach znacznie mniejszych niż szerokość urządzeń. Dlatego każdą z maszyn rozebraliśmy na mniejsze części i dokładnie je oznaczyliśmy.


Etap 3: Planowanie trasy i zabezpieczenie

Ze względu na bardzo małą przestrzeń (układ pomieszczeń jest typowy dla pracy biurowej), musieliśmy zaplanować trasę relokacji linii laboratoryjnej z maksymalnym skupieniem. Dzięki temu udało nam się uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń komponentów. Wszystkie elementy zostały starannie zabezpieczone, aby mogły przez kilka miesięcy oczekiwać w tymczasowym magazynie.


Etap 4: Załadunek i transport

Następnie przystąpiliśmy do załadunku, który odbył się przy użyciu dostępnego w zakładzie suwnicy. Transport maszyn był jednym z najprzyjemniejszych etapów i nie sprawił żadnych problemów.


Etap 5: Rozładunek i instalacja

Jednym z bardziej wymagających zadań, z którymi się zetknęliśmy, było rozładowanie elementów na placu obok magazynu, który był zlokalizowany pod ziemią. Do rozładunku użyliśmy dźwigu hydraulicznego klasy 50 ton, dzięki czemu mogliśmy umieścić wszystkie ładunki jak najbliżej drzwi wejściowych.


Etap 6: Finalizacja

Ostatnim etapem było wprowadzenie i rozmieszczenie wszystkich elementów we właściwym miejscu w magazynie. Dodatkowo, na życzenie Zleceniodawcy, zabezpieczyliśmy wszystkie części dedykowaną siatką ogrodzeniową, aby żadna nieuprawniona osoba nie miała dostępu do maszyn.


Podsumowanie:

Całe zamówienie zrealizowano w ciągu 3 dni roboczych, co jest dowodem na naszą efektywność i profesjonalizm. Używane maszyny i urządzenia to między innymi podnośniki hydrauliczne, zestaw rolek transportowych, suwnica i dźwig hydrauliczny.


Dzięki starannemu planowaniu i wykonaniu, relokacja linii laboratoryjnej we Wrocławskim Parku Technologicznym została przeprowadzona sprawnie i bez problemów. To kolejny projekt, który potwierdza nasze umiejętności w zakresie relokacji i transportu zaawansowanych systemów laboratoryjnych.

Comentários


bottom of page