top of page
 • Maria Targońska

Kompleksowa relokacja wytłaczarki folii rozdmuchowej z Hiszpanii do Turcji


Studium przypadku: Kompleksowa relokacja wytłaczarki folii z Hiszpanii do Turcji


Wprowadzenie

Tincors, wiodący dostawca usług związanych z kompleksową relokacją maszyn, z powodzeniem zrealizował skomplikowany projekt polegający na przeniesieniu wytłaczarki folii z Hiszpanii do Turcji. Projekt ten ukazał ekspertyzę Tincors w zakresie trudnych relokacji maszyn przez granice międzynarodowe, zapewniając bezproblemowe przejście krytycznego sprzętu produkcyjnego dla ich klienta.


Wyzwania

Wytłaczarka folii była kluczowym elementem w procesie produkcyjnym klienta, a jej relokacja z Hiszpanii do Turcji stanowiła kilka wyzwań. Obejmowały one:

 1. Złożona maszyneria: Wytłaczarka folii była zaawansowanym i delikatnym urządzeniem z złożonymi komponentami mechanicznymi i elektrycznymi. Zapewnienie jej właściwego demontażu, transportu i ponownego montażu było niezwykle ważne.

 2. Logistyka i odprawa celna: Koordynacja logistyki związanej z transportem dużej maszynerii przez kraje, radzenie sobie z regulacjami celno-podatkowymi i spełnianie wymogów prawnych wymagało starannego planowania i realizacji.

 3. Minimalizacja przestojów: Klient podkreślił potrzebę zminimalizowania przestojów produkcyjnych podczas relokacji. Każde przedłużone przerwy mogłyby znacząco wpłynąć na ich harmonogram produkcji i zobowiązania wobec klientów.

 4. Ekspertyza techniczna: Relokacja wymagała zespołu o szerokiej wiedzy technicznej, aby zapewnić właściwy demontaż, obsługę i ponowny montaż maszynerii. Każda nieudolność mogłaby skutkować nieefektywnością operacyjną lub uszkodzeniem sprzętu.


Rozwiązanie

Tincors opracował kompleksowy plan mający na celu rozwiązanie wyzwań i płynną realizację relokacji:

 1. Ocena przed relokacją: Zespół inżynierów Tincors przeprowadził dogłębną ocenę wytłaczarki folii, aby zrozumieć jej specyfikacje techniczne, konstrukcję i kluczowe komponenty. Ta ocena kierowała procesami demontażu i ponownego montażu.

 2. Indywidualne rozwiązania pakowania i obsługi: Aby zapewnić bezpieczny transport maszynerii, eksperci Tincors dostosowali rozwiązania pakowania, które zapewniały amortyzację, stabilność i ochronę przed wstrząsami i drganiami w trakcie transportu.

 3. Koordynacja logistyki: Tincors wykorzystał swoją sieć międzynarodowych partnerów logistycznych do obsługi procesów transportu i odprawy celnej. Obejmowało to zabezpieczenie niezbędnych pozwoleń, spełnienie wymogów dokumentacyjnych i zapewnienie zgodności z regulacjami zarówno hiszpańskimi, jak i tureckimi.

 4. Minimalizacja przestojów: Aby zminimalizować przestoje produkcyjne, zespół Tincors starannie zaplanował harmonogram relokacji. Wytłaczarka została zdemontowana, przetransportowana i ponownie zainstalowana w oknie czasowym zaplanowanego przeglądu, co minimalnie wpłynęło na harmonogram produkcji klienta.

 5. Precyzja techniczna: Zespół wysoce wykwalifikowanych techników zarządzał demontażem i montażem maszynerii, przestrzegając specyfikacji producenta i najlepszych praktyk branżowych. Po relokacji przeprowadzono wszechstronne testy, aby zweryfikować optymalną funkcjonalność wytłaczarki.


Wyniki

Kompleksowa relokacja wytłaczarki folii z Hiszpanii do Turcji była ogromnym sukcesem, przynosząc następujące rezultaty:

 1. Punktualna realizacja: Projekt został zakończony w określonym czasie, co pozwoliło klientowi na wznowienie produkcji zgodnie z planem i bez znaczących zakłóceń.

 2. Efektywność operacyjna: Przeniesiona wytłaczarka folii działała bez zakłóceń, co pokazało precyzję techniczną i ekspertyzę Tincors w obszarze złożonych relokacji maszyn.

 3. Zadowolenie klienta: Klient wyraził zadowolenie z dokładnego planowania, komunikacji i realizacji Tincors na każdym etapie procesu relokacji.

 4. Zminimalizowane ryzyko: Staranne planowanie i dbałość o szczegóły Tincors zminimalizowały ryzyko uszkodzenia sprzętu, zapewniając, że wytłaczarka była w pełni operacyjna po ponownym zainstalowaniu.


Podsumowanie

Udany proces relokacji wytłaczarki folii z Hiszpanii do Turcji podkreślił zdolności XYZ Manufacturing Solutions w dostarczaniu kompleksowych usług relokacji maszyn. Przezwyciężając wyzwania techniczne, logistyczne i operacyjne, Tincors wykazał się zaangażowaniem w dostarczanie efektywnych i niezawodnych rozwiązań dla złożonych międzynarodowych relokacji maszyn. To studium przypadku służy jako świadectwo ekspertyzy klienta i jego zdolności do zapewnienia płynnych przejść dla krytycznego sprzętu przemysłowego.

Comentários


bottom of page