top of page
  • Maria Targońska

Odkrywanie Potencjału Automatyzacji przez Badania Technologii Kosmicznej

Podsumowanie


Artykuł analizuje zastosowanie automatyzacji w badaniach kosmicznych, konkretnie w misji NASA z wykorzystaniem sondy OSIRIS-REx. Omawia on, jak technologie automatyzacji i testowania używane w kosmosie mogą być przeniesione do przemysłu produkcyjnego.


Eksploracja Potencjału Automatyzacji przez Badania Technologii Kosmicznej


W październiku 2020 roku, NASA zrealizowała pomyślną próbę zebrania materiału z powierzchni asteroidy 101955 Bennu za pomocą sondy kosmicznej OSIRIS-REx. Oczekuje się, że próbka ta zostanie dostarczona na Ziemię do 2023 roku i pomoże naukowcom zrozumieć chemiczny skład Układu Słonecznego oraz jego ewolucję. Neil Ballinger, dyrektor EMEA w firmie dostarczającej części przemysłowe EU Automation, analizuje rolę automatyzacji w umożliwieniu tej misji i potencjał, który przemysł produkcyjny może z niej wynieść.


Automatyzacja w Kosmosie: Mechanizm TAGSAM


Mechanizm TAGSAM (touch-and-go sample acquisition mechanism) na pokładzie sondy OSIRIS-REx to imponująca cecha wśród sond kosmicznych. Składa się on z 3,35-metrowego, elektrycznie sterowanego ramienia robota z trzema przegubami i aparatem do zbierania próbek na jednym końcu. Ramię zostało zaprojektowane do autonomicznego działania, z każdą funkcją zaprogramowaną przez zespoły naziemne NASA, ponieważ ręczne sterowanie jest niemożliwe z powodu odległości do Bennu. Ta autonomia jest zbliżona do ramion robotycznych używanych w zakładach produkcyjnych, takich jak FANUC, które produkuje różnorodne roboty, w tym te, które mogą działać autonomicznie w obiektach bez oświetlenia, podobnie jak operacje TAGSAM w kosmosie.


Utrzymanie i Testowanie: Lekcje dla Przemysłu


Ze względu na trudności z dostępem do TAGSAM, utrzymanie jest niemożliwe. Dlatego NASA zaprojektowała sondę tak, aby działała bez konieczności przeglądów, i dołączyła redundantne zestawy siłowników i czujników pozycji, aby zminimalizować ryzyko awarii. To podejście można porównać z producentami sprzętu do automatyzacji, gdzie utrzymanie jest faktem.

Jednak nowa technologia umożliwia dodanie czujników do sprzętu, co pozwala na proaktywne podejście w celu zmniejszenia przestojów. Dzięki dodaniu inteligentnych, połączonych czujników do sprzętu, menedżerowie produkcji mogą otrzymywać alerty, jeśli coś nie działa prawidłowo, i natychmiast podjąć działania. Zbieranie danych z połączonych czujników i korzystanie z oprogramowania do analizy predykcyjnej może sygnalizować potencjalne problemy w całym zakładzie, umożliwiając producentom zamawianie komponentów na dostawę i szybkie planowanie napraw przed zatrzymaniem linii produkcyjnej. Te proaktywne podejścia ograniczają przestoje i zmniejszają potrzebę nieplanowanego utrzymania, zwiększając efektywność.


Wnioski


Automatyzacja i technologie testujące używane w badaniach kosmosu oferują cenne lekcje dla przemysłu produkcyjnego. Nie tylko podnoszą one efektywność i zmniejszają ryzyko awarii, ale także otwierają nowe możliwości dla proaktywnego zarządzania i utrzymania maszyn. Dzięki temu artykułowi, menedżerowie i inżynierowie mogą zacząć myśleć strategicznie o tym, jak najlepiej wykorzystać te innowacje w swoich operacjach.

ความคิดเห็น


bottom of page