top of page

Przemysłowa relokacja lasera w obrębie zakładu w Gdańsku

Podsumowanie


Artykuł opisuje proces relokacji lasera przemysłowego w zakładzie w Gdańsku. Zadanie zostało wykonane w ciągu jednego dnia roboczego i obejmowało różne etapy, od odłączenia zasilania po testy końcowe. Wykorzystano różne narzędzia i maszyny, takie jak dźwigi, wciągarki łańcuchowe i rolki transportowe. Eksperci zastosowali również specjalistyczne techniki poziomowania.


Relokacja Lasera Przemysłowego w Zakładzie w Gdańsku: Studium Przypadku


Wprowadzenie


Relokacja maszyn w zakładach przemysłowych to złożony proces, który wymaga dokładnego planowania i ekspertyzy. W tym artykule opisujemy, jak udało nam się przeprowadzić relokację lasera przemysłowego w zakładzie w Gdańsku w ciągu jednego dnia roboczego.


Planowanie i Przygotowanie


Zamówienie zostało zrealizowane w sobotę, kiedy zakład był zamknięty. Dzięki temu mieliśmy możliwość przeprowadzenia całego procesu w ciągu jednego dnia roboczego. Pierwszym krokiem było odłączenie zasilania elektrycznego, sprężonego powietrza i azotu ciekłego od lasera. Wszystkie przewody zostały oznaczone i zabezpieczone przez naszych ekspertów.


Wykorzystanie Narzędzi i Maszyn


Maszyna została umieszczona na rolkach transportowych przy użyciu hydrauliki siłowej. Do tego zadania użyliśmy zestawu o łącznej zdolności podnoszenia do 24 ton. Wykorzystane maszyny i narzędzia to:

  • Dźwig

  • Rolki transportowe

  • Podnośniki hydrauliczne

  • Zawiesia i haki

  • Wciągarka łańcuchowa


Wykonanie Relokacji


Pierwszym problemem, z którym się zetknęliśmy, była bardzo mała przestrzeń między laserem a regałami magazynowymi. Nie było mowy o manewrowaniu wózkiem widłowym. Aby przenieść maszynę, użyliśmy niezawodnego narzędzia, jakim jest wciągarka łańcuchowa. Przenoszenie elementów za pomocą wciągarki to powolna, mechaniczna praca, ale przyniosła zamierzony efekt i po 2 godzinach laser Trumpf znalazł się w nowej lokalizacji.


Poziomowanie i Testy


Następnym krokiem było poziomowanie lasera. Do tego zadania użyliśmy precyzyjnego poziomu i podnośników hydraulicznych. Laser został wypoziomowany zgodnie z zaleceniami producenta. Na koniec podłączyliśmy zasilanie elektryczne, sprężone powietrze i azot. Laser został przetestowany przez naszych ekspertów w celu upewnienia się, że wszystko działa jak należy.


Wnioski


Relokacja lasera przemysłowego to skomplikowany proces, który wymaga zaawansowanej wiedzy i umiejętności. W tym przypadku, dzięki dokładnemu planowaniu i wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i maszyn, udało się przeprowadzić cały proces w ciągu jednego dnia roboczego. Eksperci z zakresu transportu i montażu maszyn przemysłowych mogą z tego przypadku wyciągnąć cenne wnioski na przyszłość.
Comments


bottom of page